Deoksiribonukleorūgštis (DNR)

https://www.youtube.com/watch?v=uXdzuz5Q-hs

Jei dar neskaitėte įžanginio įrašo apie nukleorūgštis, tai siūlyčiau pasiskaityti, kadangi ten išaiškintos sąvokos šiame įraše iš naujo paaiškintos nebus :)

Pagal Watson ir Crick sukurtą modelį, deoksiribonukleorūgšties (DNR) molekulė sudaryta iš dviejų ilgų grandinių, kurios susivyniojusios taip, kad sudaro dvigubą spiralę. Dviguboji spiralė atrodo kaip persisukusios kopėčios, o kiekviena grandinė sudaryta iš daugybės nukleotidų.

http://dataphys.org/list/watson-and-cricks-3d-model-of-dna/

Kiekviena DNR spiralės grandinė turi „stuburą“, kurį sudaro besikaitaliojančios deoksiribozės cukrūs ir fosfatinės grupės – vieno nukleotido deoksiribozė yra prisijungusi prie kito nukleotido fosfatinės grupės. Azotą turinčios bazės konstruoja kopėčių skersinius. Privalu žinoti, kad purinas A (adeninas) visada poruojasi su pirimidinu T (timinas), o purinas G (guaninas) su pirimidinu C (citozinu) (Čargafo taisyklė). Bazės kartu palaikomos vandeniliniais ryšiais – A su T sudaro 2 jungtis, C su G – 3. DNR neturi nukleotido uracilo (U).

https://www.britannica.com/science/DNA

Eiliškumas, kuriuo išsidėsto nukleotidai, yra ypač specifiškas ir kiekvienam organizmui unikalus. Kiekviena DNR molekulė gali turėti tūkstančius skirtingų genų, o kiekvienas genas sudarytas iš tūkstančių nukleotidų. Genai nulemia visą organizmo paveldimą informaciją ir kontroliuoja ląstelės veiklą.

https://ghr.nlm.nih.gov/primer/basics/gene

Jeigu yra žinoma vienos DNR spiralės grandinės seka, tai bus žinoma ir kita. Pavyzdžiui, žinoma, kad vienos grandinės seka yra ...ATGC..., tai kitos bus ...TACG... Kadangi vienos grandinės bazių seka yra lemiama kitos grandinės bazių sekos, tai sakoma, kad bazės yra komplementarios viena kitai. 

https://www.tumblr.com/search/dna%20puns
Šiam kartui tiek. Iki kito susitikimo :)

chekas

Informacijos šaltiniai:
  • Gerard J. Tortora, Berdell R.Funke, Christine L. Case. "Microbiology. An Indtroduction". 11th edition. p 47
P.S. All foreign readers are now able to translate a blog with a button on the right side of the blog :)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Follow by Email