Ribosoma

http://introducingorganelles.weebly.com/ribosomes-and-lysosomes.html

Vėl grįžtame prie šios organelės, tačiau ne prokariotinės, o eukariotinės.

Eukariotinėje ląstelėje ribosomos randamos prisikabinusios prie šiurkščiojo endoplazminio tinklo, o taip pat ir citoplazmoje. Kaip ir prokariotinėje ląstelėje, ribosomos atsakingos už baltymų sintezę.

http://www.shutterstock.com/s/ribosome/search.html

Eukariotinių ląstelių ribosomos yra didesnės už prokariotinių. Eukariotinės ribosomos yra 80S ribosomos, sudarytos iš didžiojo 60S subvieneto, turinčio 3 rRNR molekules, bei mažojo 40S subvieneto, turinčio 1 rRNR molekulę. Raidė S žymi Svedbergo vienetą, kuris nurodo santykinį nusėdimo greitį centrifuguojant itin dideliu greičiu. Nusėdimo greitis priklauso nuo dalelės dydžio, svorio ir formos. Šie subvienetai atskirai gaminami branduolyje, o iš jo išėję, susijungia citoplazmoje. Chloroplastas ir mitochondrija turi 70S ribosomas (tokias, kokias turi prokariotai), leidžiančios manyti, jog šios organelės išsivystė iš prokariotų (apie šią evoliuciją – ateityje, „Įdomiosios biologijos“ skyrelyje).

https://www.mun.ca/biology/scarr/iGen3_06-13.html

Kai kurios ribosomos, vadinamos laisvosiomis ribosomomis, nėra susijusios su jokia ląstelės dalimi ir laisvai plaukioja citoplazmoje. Šios ribosomos sintetina baltymus ląstelės viduje. Kitos ribosomos, vadinamos su membrana susijusiomis ribosomomis, susijungusios su branduolio membrana ir endoplazminiu tinklu. Šios ribosomos dažniausiai sintetina tuos baltymus, kurie vėliau yra įterpiami į plazminę membraną arba transportuojami iš ląstelės. Ribosomos, esančios mitochondrijų viduje, sintetina mitochondrijų baltymus.

https://www.blogger.com/blogin.g?blogspotURL=http://biolojoy.blogspot.lt/2011/06/cell.html

Kartais ribosomos susijungia į 10-20 ribosomų grandinėlę ir tada jos vadinamos poliribosomomis

http://es.slideshare.net/gustavotoledo/expresin-gnica-traduccin-de-protenas-powerpoint-para-cuartos-medios-biologa

Šiam kartui tiek. Iki kito susitikimo :)

chekas

Informacijos šaltiniai:
  • Gerard J. Tortora, Berdell R.Funke, Christine L. Case. "Microbiology. An Indtroduction". 11th edition. p 101
P.S. All foreign readers are now able to translate a blog with a button on the right side of the blog :)

2 komentarai:

Follow by Email