ATP gamyba

hbttps://igpictureeducation.com/atp-synthase-images

Prieš skaitant šį įrašą, siūlyčiau prisiminti, kas yra ATP molekulė.

Didžioji dalis energijos, atpalaiduojamos oksidacijos-redukcijos reakcijų metu, yra saugoma ATP molekulės pavidalu. Tai vyksta neorganinę fosfato grupę (P) prijungus prie ADP (adesnino difosfatas) molekulės panaudojus šiek tiek energijos:

https://www.slideshare.net/AliaNajiha1/chapter-2-energetics 

~ žymi aukštos energijos ryšį, kurį nutraukus atlaisvinama naudotina energija. P prijungimas prie cheminio junginio vadinamas fosforilinimas. Organizmai naudoja 3 fosforilinimo mechanizmus, kuriais ATP gaminama iš ADP.
Substratinis fosforilinimas. Šio fosforilinimo metu ATP gaminama, kai aukštos energijos P tiesiogiai perkeliamas nuo fosforilinto junginio (substrato) ADP molekulei. P įgijo energijos ankstesnės reakcijos metu, kai substratas buvo oksiduotas.

 http://faculty.ccbcmd.edu/~gkaiser/biotutorials/energy/fg2.html

Oksidacinis fosforilinimas. Šio fosforilinimo metu elektronai perkeliami nuo organinio junginio vienam iš elektronų nešikliui (dažniausiai NAD+ ir FAD). Tada elektronai perkeliami įvairiems skirtingiems elektronų nešikliams, kol pasiekia deguonies molekules (O2) arba kitą oksiduotą organinę ar neorganinę molekulę. Šis procesas vyksta prokariotų plazminėje membranoje arba eukariotų mitochondrijų vidinėje membranoje (kristoje). Elektronų nešiklių seka, naudojama oksidaciniame fosforilinime, vadinama elektronų pernašos grandine (sistema). Elektronų perkėlimas nuo vieno nešiklio kitam atpalaiduoja energiją, kurios dalis yra panaudojama ATP gamybai iš ADP.

https://www.researchgate.net/figure/279981730_fig2_Figure-2-Summary-of-oxidative-phosphorylation

Fotofosforilinimas. Trečiąjį mechanizmą, fotofosforilinimą, naudoja tik fotosintetinančios ląstelės, kurios turi šviesos energiją kaupiančius pigmentus, pavyzdžiui, chlorofilą. Fotosintezės metu, panaudojus šviesos energiją, organinės molekulės (ypač cukrūs) yra sintetinamos iš energetiškai silpnų anglies dioksido ir vandens. Fotofosforilinimas pradeda šį procesą, šviesos energiją paversdamas chemine energija ATP ir NADPH pavidalu, kuri vėliau yra panaudojama organinių molekulių sintezei. Kaip ir oksidacinio fosforilinimo metu, šiame mechanizme reikalinga elektronų pernašos sistema.

http://byjus.com/biology/cyclic-photophosphorylation/

http://www.chm.bris.ac.uk/motm/atp/atph.htm

Sekit ir dalinkitės. Nauji įrašai kiekvieną pirmadienį ir ketvirtadienį. Iki kito susitikimo :)

chekas

Informacijos šaltiniai:
  • Gerard J. Tortora, Berdell R.Funke, Christine L. Case. "Microbiology. An Indtroduction". 11th edition. p 120-121
P.S. All foreign readers are now able to translate a blog with a button on the right side of the blog :)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Follow by Email